Samonoseći
rebrasti lim

Samonoseći
rebrasti lim

Naslovna stranica » Proizvodi » Samonoseći rebrasti lim

Topanel samonoseći rebrasti lim koristi se kako za nekomercijalne, tako i za industrijske građevine. Ovaj lim je osnova za sve termoizolacione, zvukoizolacione i hidroizolacione slojeve krovnih pokrivača. Jednostavan profil može se koristiti kao krovni pokrivač, ali i za unutrašnje zidove.

SAMONOSEĆI
REBRASTI LIM

TOP 153/840*

Rebrasti lim sa korisnom širinom od 840 mm i visinom rebra od 153 mm.

TOP 135/930*

Rebrasti lim sa korisnom širinom od 930 mm i visinom rebra od 135 mm.

TOP 83/1120*

Rebrasti lim sa korisnom širinom od 1120 mm i visinom rebra od 83 mm.

TOP 55/975*

Rebrasti lim sa korisnom širinom od 975 mm i visinom rebra od 55 mm.