Студено поцинковани
профили TOPSTEEL

Студено поцинковани
профили TOPSTEEL

Начало » Продукти » Студено поцинковани профили topsteel

Студено оформените поцинковани профили се използват главно като вторични елементи на съпротивителните конструкции на сградите, като панели за покрив или линии за стени. През последните години те също се оказаха много ефективни при изграждането на съпротивителните конструкции на сградите.

ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ